Prissättning

Stor eller liten.
Vi har plats för alla.

Vår prismodell utgörs av ett flexibelt årligt prenumerationspartnerskap. Priset baseras på förpackningsvolym, antal varumärken, inkluderade funktioner och marknader. 

Alla våra planer innehåller vår kärnidé: att belöna konsumenter för att återvinna dina förpackningar.

Our pricing tier

Small

€99*

<1,000 scans / month

*per month, brand & market

Medium

€199*

<2,000 scans /month

Large

€299*

<3,000 scans /month

Custom

€299

+ €0,1/scan*

>3,000 scans/month

Good for brands

Loyalty & Recycling

check Product card: Branded recycling instructions on all products

check Consumers rewards: Cash, coupons and charity donations

check Analytics dashboard: Recycling, marketing and sales performance

*In-app, SoMe & Newsletter. Gross media value: ~€8000

check Brand visibility: Loyalty targeting and always top of mind

check Co-branding: Launch announcement* and media library

check Account Manager: Included for Medium - Custom price tier

Vårt värdeerbjudande anpassas till dina behov

Dra nytta av innovativ CleanTech

 • Koppla dina produkter till Bowers system för konsumentbelöningar

 • Informera och utbilda konsumenter om var och hur de kan återvinna dina produkter.

 • Tillgång till omfattande förbrukningsdata genom en interaktiv instrumentpanel

Öka din varumärkeskännedom

 • Använd kampanjer i appen för att engagera gröna konsumenter.

 • Tillgång till sammarkeringstillgångar och marknadsföringstjänster.

 • Alltid i fokus med anpassade meddelanden varje gång en förpackning återvinns.

Skapa långsiktiga kundrelationer

 • Erbjud över 500 000 konsumenter incitament för återköp efter återvinning.

 • Tillgång till Bowers marknadsplats för lojalitetserbjudanden och rabatter.

 • Skicka erbjudanden vid återvinningstillfället, när viljan till återköpa är som störst.

Alla planer inkluderar:

Snabb setup
Rädda planeten
Incitamentspaket
Belöning för konsumenten
Anpassad prissättning
Vanliga frågor

Hur? Vad? Var?

Oroa dig inte, nedan svarar vi på (nästan) alla frågor som du kan tänkas fundera på just nu.

Vilka är de tekniska kraven för att kunna starta ett partnerskap med Bower?

Det enda tekniska kravet för att ansluta sig till Bower-rörelsen är att göra dina förpackningar pantbara genom att lägga till befintliga streckkoder i vår databas. Är dina förpackningar anslutna till streckkoder som GS1? Ännu bättre! Vi kan hämta information om dina förpackningar på egen hand och vara igång med vårt partnerskap på nolltid.

Hur fungerar crowdsourcing av data om platser för återvinning eftersom olika länder har olika infrastrukturer?

Varje nytt marknadsinträde innebär marknadsspecifika anpassningar. Användarna kan registrera sina återvinningsstationer i enlighet med befintlig infrastruktur. Vi använder en egen AI-lösning för att få fram uppgifter om återvinningsstationer via vår respektive användarbas.

Avfall bränns ändå - så det är inte återvinning som kommer att förändra världen, eller hur?

Endast 53 % av förpackningarna sorteras korrekt och 18 % återvinns korrekt. Förpackningar som hamnar i det allmänna avfallet går till förbränning, vilket är en stor del av problemet och anledningen till att det är viktigt med medvetenhet om materialtyper och utbildning av konsumenterna om korrekt sortering.

Varumärken kan göra sina förpackningar återvinningsbara, men återvinningsbarhet är inte lika med resultat. 62 % av konsumenterna vet inte vilka material- och förpackningstyper som är återvinningsbara. 41 % av konsumenterna anser att de behöver ytterligare uppmuntran för att återvinna.

Dessutom tar det tid att ändra konsumenternas beteende. Även om vissa länder inte har rätt infrastruktur måste vi börja belöna rätt beteende, annars kommer förändringen att ta ännu längre tid.

Är Bower ett måste för varumärken? Hur stort är behovet?

Förpackningsavfallet ökar kraftigt och tillsynsmyndigheterna pressar konsumentvarumärkena att hitta en långsiktig lösning. Enligt EU:s nya förordning om förpackningsavfall måste 70 % av förpackningarna återvinnas senast 2030, vilket tvingar konsumentvarumärkena att göra alla förpackningar återvinningsbara, utbilda konsumenterna i återvinning genom harmonisering av märkningen och "modern informationsteknik", ... annars riskerar de att drabbas av allvarliga påföljder (uppskattningsvis 2 miljarder euro)* och förlorat anseende. Vi vågar säga att det är ett behov att ha - men det är upp till dig att bestämma.

Är belöningen värd ansträngningen för konsumenterna i det långa loppet?

Vi vill gärna tro det. Och uppgifterna talar till vår fördel. Med det sagt, vi uppfinner oss ständigt på nytt för att hålla olika användargrupper nöjda och motiverade.

Varför ska vi ansluta vårt varumärke om allting går att skanna oavsett?

Bra fråga! Vi uppmuntrar till korrekt sortering av alla förpackningar, oberoende av varumärke. Varumärken som inte är anslutna till Bower har dock inte rätt att associeras med Bower och kan därmed inte utnyttja någon del av värdeerbjudandet (t.ex. för att bevisa dina hållbarhetsinsatser gentemot dina kunder). Enkelt.

Våra produkter är ännu inte återvinningsbara - spelar det någon roll?

Även om ditt varumärkes förpackningar inte är 100 % återvinningsbara finns det fortfarande en miljöfördel med att sortera dem på rätt sätt. Ditt varumärke kan spela en viktig roll när det gäller att främja goda konsumentbeteenden och -vanor.

Bower har i dagsläget +500 000 användare, men hur planerar ni att öka medvetenheten och kännedomen framöver?
Bowers strategi fokuserar sammanfattningsvis på  fem initiativ:

 • Att vara en exklusiv partner till avfallssamlare på våra marknader (som FTI).
 • Prestandamarknadsföringsaktiviteter som driver appnedladdningar.
 • Miljömärkning på förpackningen av samverkande varumärken (+10% har det idag).
 • Engagera uppkopplade varumärken i sammarknadsföring.
 • Växande funktioner för affiliate-marknadsplatser.
Vilka typer av förpackningar kan man ansluta till Bowers system?

Alla förpackningar, oavsett storlek eller material, så länge de är anslutna till ett EPR-system går att lägga till i systemet. Är du inte ansluten till ett EPR-syetm ännu? Oroa dig inte, ta kontakt med oss så hjälper vi dig att bemästra djungeln av lagar och förordningar inom sortering och återvinning.

Måste vi förändra någonting med förpackningarna för att kunna ansluta oss till Bower-lösningen?

Jag är glad att du frågar! Det är det fina med lösningen - Bower använder sig av den befintliga infrastrukturen när det gäller förpacknings- och insamlingssystem. Allt du behöver är streckkoder på dina förpackningar (och i vissa fall kan vi tack vare AI hitta en lösning kring det kravet också).

Hur arbetar du med företag vars produkter saknar streckkoder och vars förpackningar är sekundära?

Vi har också uppfunnit en återvinningsteknik som stöder produkter och förpackningar utan streckkoder. Om du vill veta mer om detta kan du kontakta oss direkt.

Förpackningar får aldrig vara ett sekundärt ämne för varumärken eftersom de är ansvariga för allt som de sätter i omlopp. För att bemästra detta ansvar är vår teknik en lösning för båda: förpackningen och produkten i förpackningen.

Vad skulle detta samarbete innebära i fråga om resurser?

Du sätter standarden. Vi älskar att arbeta så nära som möjligt med våra partners, men för dig som föredrar ett mindre intensivt samarbete går även det alldeles utmärkt.  Det enda vi behöver är din förpackningsinformation. Men återigen, vi älskar ett nära samarbete inom samtliga vertikaler som berör partnerskapet.

Är Bower verksamma i hela norden?

Det är vi i allra högsta grad, vi är för närvarande verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Och ett litet pilotprojekt i USA.

Hur förhindrar och förebygger ni fusk i appen?

Funktioner för att minska bedrägerier och förhindra fusk:

 • Stickprov i form av kontrollskanningar av streckkoder på plats vid återvinningsstationen (den här funktionen aktiveras endast på konton med ovanligt återvinningsbeteende).

 • GPS-verifiering: Kontrollerar koordinater mot vår databas med återvinnings- och sorteringsställen.

 • Begränsad kontantutbetalning: Vi utvecklar kontinuerligt våra belöningar för att öka återvinningsfrekvensen.

 • Bower-standarden är att du bara kan återvinna samma streckkod 1 gång/dygn.
Vilka uppgifter samlar ni in om konsumenterna i appen?

Vi samlar in följande uppgifter om/när appanvändaren samtycker till det:

 • E-post, mobilnummer
 • Mängd återvunna förpackningar
 • Fullföljd utmaning (antal + %)
 • Inlösta kuponger
 • Transaktionsinformation (utbetalning och donationer)
 • Sparad koldioxid från återvinning av förpackningar
 • Geolokalisering
 • Enhetsinformation, t.ex. operativsystem och språk
 • Användarens beteende i appen som syftar till att förbättra tjänsten
Vilka uppgifter delar ni med anslutna varumärken?

Följande uppgifter är aggregerade, anslutna varumärken kan inte se uppgifter om specifika individer:

 • Mängd återvunna förpackningar
 • Antal unika användare
 • Unika användare jämfört med det totala antalet användare
 • Fullföljde utmaningen (antal + %)
 • Sparad koldioxid från återvinning av förpackningar
 • Förteckning över de mest återvunna förpackningarna
 • Fördelning av totala antalet skanningar per kön
Hur beräknar ni koldioxidutsläpp?

Vi använder det ramverk som Återvinningsindustrierna har skapat. Se exempel på deras sida.

Vilken typ av belöningar får konsumenterna via appen?/ Hur mycket pengar kan konsumenterna tjäna med Bower?

Appanvändarna kan omvandla sina intjänade Bower-poäng till tre olika typer av belöningar:

 • kuponger
 • donationer
 • pengar
Vi har nyligen höjt taket till 200SEK/månad, vilket gäller för alla nya användare. För alla Bowies som anslutit sig till oss tidigare ligger gränsen på 20SEK/månad.
INTERNATIONELLT

Förtrodd av de allra bästa

För att nå de globala hållbarhetsmålen och öka återvinningen måste förpackningar ha ett värde, något som vi får nu."
Åsa Wickholm profile
Åsa Wickholm

Head of Own Brands på Coop

Bower fick oss att inse hur lätt det kan vara att göra en förändring. Lätt att genomföra och snabbt att göra skillnad utan större ansträngning."
Stefan Fragner
Stefan Fragner

CEO på Skincity

Du har skapat en juvel! Vi får mer värdefulla uppgifter från er än vad vi får från Nielsen."
Lea Paessens profile
Lea Paessens

Head of Marketing på Unilever

Under det första året av vårt partnerskap med Bower återvände våra konsumenter fler förpackningsenheter än vad vi förväntade oss."
Jacob Johansson
Jacob Johansson

Nordic Brand Manager på Nestlé

Vill du veta mer om Bower på en gång?

Bli kvitt långa mailtrådar och boka istället ett möte direkt med oss. Vi presenterar Bower-tjänsten, ger dig ett personligt erbjudande och svarar på dina frågor.