Integritetspolicy

Senast uppdaterad 23 december 2020

Denna integritetspolicy beskriver behandlingen av personlig information som tillhandahålls av Bower, en tjänst som erbjuds på och i relaterade mobilapplikationer ("Service"/"Tjänsten"). Tjänsterna tillhandahålls av Sugi Group AB, org-nr 559009-0378.  

När du använder Tjänsten anförtror du oss din information. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Det här är viktigt! Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den här policyn noggrant.

För att göra vår tjänst mer relevant samlar vi in ​​vissa uppgifter om våra användare. Genom att titta på historiska användardata och beteendemönster kan vi leverera en mer skräddarsydd upplevelse för dig som användare.

Bower är för närvarande baserat på unika användarkonton som skapas i och med att du själv skapar ett konto i appen. I samband med detta kommer vi att be dig om din e-post och ditt telefonnummer. Du måste även välja ett lösenord. Om du väljer att skapa ditt användarkonto via Facebook-länken accepterar du att vi samlar in din autentiseringsinformation, till exempel ditt användarnamn och krypterade referenser. Detsamma gäller om du väljer att skapa ditt användarkonto via Google. Vi kan också samla in annan information som är tillgänglig via ditt tredjepartsapplikationskonto. Det inkluderar information som ditt namn, din profilbild, ditt land, din hemstad, din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt kön, dina vänners namn och profiler och det nätverk som finns kopplat till det. Din profilbild på Facebook sparas inte hos oss utan den laddas direkt från Facebook. Vi samlar också in vissa uppgifter om vilken typ av mobil och vilket operativsystem du använder.

När du använder Bower loggas din plats, vad du klickar på i appen och hur appen används. Du har också möjlighet att frivilligt uppge ålder och kön för att få bättre anpassade erbjudanden. De personuppgifter som vi samlar in kommer aldrig att användas utanför vår tjänst eller delas med något annat företag.

Vi säljer, delar eller byteshandlar ingen personlig information om våra användare av något slag till tredje part utan ditt tillstånd.

Genom att ansluta ditt personliga Facebook-konto till vår app får du möjlighet att dela innehåll. Det kan till exempel handla om tidslinjeposter och inkorgar från vår app som delas direkt till Facebook. Informationen vi får i detta sammanhang är den information som Facebook anser vara "allmänt tillgänglig information" eller "offentlig kontoinformation" (https://developers.facebook.com/policy). Denna information används för att visa ditt namn och bild i appen och inte för något annat.

Vi skickar pushmeddelanden till de användare som aktivt har accepterat detta i appen. Våra användare kan stänga av funktionen för pushmeddelanden när som helst och appen fungerar lika bra ändå.

Vår webbplats använder cookies. Dessa används bara för att lagra helt anonym domänintern information som vi använder för att optimera vår webbplats och göra den ännu bättre.

Det är bara tillåtet att skapa ett konto per person och enhet på Bower. Personer som missbrukar detta och skapar flera konton riskerar att bli avstängda från plattformen. Individer som använder förfalskade konto eller på annat sätt missbrukar sitt konto kan stängas av från plattformen och rättsliga åtgärder kan vidtas mot personen.

Informationen vi samlar in om dig:

När du använder någon av våra tjänster kan vi samla in följande information beroende på vilken tjänst du använder:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

 • Information om varor/tjänster: Information om de varor/tjänster du har skannat in.

 • Historisk information: Ditt samlade insättningsbelopp och använda kuponger samt kontanter som donerats, inlösts och överförts.

 • Information om hur du interagerar med Bower: Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid på sidan, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten och leveransmeddelanden när vi kontaktar dig. 

 • Enhetsinformation: Till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning. 

 • Geografisk information: Din geografiska plats. 

Vad gör vi med din informationen? 

Bower hanterar personuppgifter för följande ändamål och med följande rättsliga skäl (för avslutande av avtal, efter lag och andra berättigade intressen):

 • För att leverera Bower användarupplevelse.

 • För att bekräfta din identitet och verifiera din personliga information och kontaktinformation.

 • För att administrera ditt betalnings- och kundförhållande, till exempel för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och ge/leverera information, erbjudanden och tjänster som du begär från oss.

 • För att skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring).

 • För att avgöra vilka betalningsmetoder och andra tjänster vi kan erbjuda dig, till exempel genom interna och/eller externa kreditbedömningar.

 • För intern felsökning, dataanalys, testning, forskning och statistiska ändamål. För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

 • För att förhindra missbruk av Bowers tjänster. En del av våra ansträngningar för att hålla tjänsterna säkra.

 • För att utföra riskanalys, förebygga bedrägerier och utföra riskhantering.

 • För att förbättra våra tjänster och allmän affärsutveckling, inklusive förbättra kreditriskmodeller i syfte att minimera bedrägeri, utveckla nya produkter och funktioner samt utforska nya affärsmöjligheter.

 • För att följa tillämplig lagstiftning, till exempel lagar gällande penningtvätt och bokföring samt övriga kapitaltäckningsregler.

Erbjudanden och fördelar
För att erbjuda dig erbjudanden och förmåner (om du blir Bower-användare) som bland annat rabatter, specialevenemang, produkter, försäljningskampanjer, butikserbjudanden, prover och presenter tittar vi på tidigare händelser kopplade till ditt konto. Detta kan till exempel vara antalet inskanningar och/eller din användning av Bowers tjänster. Syftet med detta är att administrera Bowers erbjudande- och förmånsprogram och analysera din inskanning så att vi kan anpassa och ge dig relevanta erbjudanden.  

Informationen kommer sedan att ligga till grund för Bowers marknadsföring, kundanalys, affärs- och metodutveckling samt statistikföring. Inom erbjudande- och förmånsprogrammet kan Bower och Bowers partners använda denna information via posttjänster, SMS, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med dig och ge dig erbjudanden. Bower och dess affärspartners kommer inte att använda någon direktmarknadsföringskanal för detta ändamål (till exempel e-post eller SMS) om du har valt bort att ta emot marknadsföring (eller om du inte har valt detta om det krävs enligt lag i ditt hemmahörande land).

Användarportal. Om du använder Bowers webb- och mobilapp behandlas ytterligare data för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds i användarportalen. 

 • Anpassade objekt och annonser: Du tar del av personligt anpassade objekt och annonser baserat på dina tidigare inskanningar.

 • Anpassad Bower-översikt: En översikt finns där du kan se status för din Bower-inskanning och ta del av din inskanningshistorik. Du kan betala och förlänga betalningstiden. Dessutom har du åtkomst till återbetalningar.

 • Dina anslutna bankkonton: Du får inte bara en översikt över Bowers betalningar till dig utan användarportalen ger dig också fördelen att du kan ansluta externa bankkonton. Om du registrerar dig för den här tjänsten behandlar vi information om ditt externa bankkonto, till exempel kontonummer, banknamn och tidigare inskanningar på kontot. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi hämtar dina bankuppgifter från din internetbank över en etablerad och säker anslutning. All data som överförs är krypterad och säkrad enligt rådande säkerhetsstandard. Bower garanterar att dina bankuppgifter endast används i syfte att genomföra din pantutbetalning. Vi behandlar dina personuppgifter med största omsorg i enlighet med GDPR och har vidtagit säkerhetsåtgärder för att garantera en trygg hantering av dina personuppgifter.

 • Kundtjänst: När du kontaktar vår kundtjänst via användarportalen hanterar vi den information du tillhandahåller.

Kommunicera med dig 

Bower kan också använda din data för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar angående våra tjänster (till exempel efter att du har varit i kontakt med Bowers kundtjänst) via e-post, SMS, telefon eller andra kanaler. 

Vem kan vi dela din information med? 

Vi vidtar alla rimliga avtalsmässiga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och med en tillräcklig skyddsnivå när den överförs till eller delas med utvalda tredjeparter.  

Leverantörer och underleverantörer

Bower kan dela din personliga information med leverantörer och/eller underleverantörer för att fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig och för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer ser vi till att de uppfyller våra höga standarder vad gäller dataskydd. 

Myndigheter

Bower kan tillhandahålla nödvändig information till myndigheter som polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du har kommit överens med oss om att göra det. Ett exempel på laglig informationsskyldighet är åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
 

Var lagrar vi din personliga information?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer överföras till och behandlas i länder utanför EU/EES av ett företag inom Bower-gruppen eller av en annan leverantör eller underleverantör. Eftersom att vi på Bower är fast beslutna att alltid skydda dina uppgifter kommer vi att vidta alla rimliga avtalsmässiga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en tillräcklig skyddsnivå jämförbar med, och på samma nivå, som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Hur länge sparar vi din personliga information? 

Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig och så länge som krävs enligt lagstadgade lagringstider eller andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än våra avtalsmässiga åtaganden, till exempel för att uppfylla krav på penningtvätt, redovisning och reglerande kapitalkrav, sparar vi bara uppgifterna så länge det är tillåtet för att uppfylla våra legitima intressen och/eller lagstadgade syften.

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna in klagomål

 • Rätt att få tillgång till dina data: Du kan begära en kopia av din information om du vill veta vilken information vi har om dig.

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

 • Rätt att raderas: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Det kan dock finnas lagliga skyldigheter som förhindrar att Bower omedelbart kan ta bort delar av din data. Dessa skyldigheter härrör från bokförings- och skattelagstiftning, lagstiftning om bank- och penningtvätt och konsumentlagar. I sådana fall blockerar vi den data som vi måste spara från att användas vidare.

 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har möjlighet att välja bort vissa specifika funktioner. Vi respekterar alltid ditt val.

Bower har en dataskyddsagent och tillgång till ett team bestående av dataskyddsspecialister. Eftersom att vi tar dataskydd på största allvar har vi också ett kundserviceteam som hanterar problem med dataskydd. Du når dem genom att maila till security@getbower.com.

Vår integritetspolicy kan ändras i framtiden och i samband med publicerar vi i sådana fall ett pressmeddelande. Detta kommer att finnas tillgängligt under de senaste nyheterna.  

 

Tack för att du läser vår integritetspolicy. Vi hoppas att du gillar Bower!

 

Ansvarig för integritetspolicy: 

Sugi Group AB

Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Sverige