Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy är skriven på engelska och översatt till andra språk. Den engelska versionen av denna Integritetspolicy ska ha företräde om det förekommer någon konflikt eller inkonsekvens som kräver förtydligande.

Privacy policy in English 

Denna integritetspolicy beskriver hur personlig information behandlas av Bower, en tjänst som erbjuds på https://www.getbower.com/, https://www.business.getbower.com/ och i relaterade mobila applikationer ("Tjänst" / "Tjänster"). Tjänsterna tillhandahålls av Sugi Group AB, org nr 559009-0378. Genom att använda våra tjänster ger du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de förfaranden som beskrivs i denna policy.

När du använder våra tjänster anförtror du oss din information. Här förklarar vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Detta är viktigt. Vi hoppas att du läser igenom denna policy noggrant.

För att göra vår tjänst mer relevant samlar vi in data om våra användare. Genom att använda historisk användardata och beteendemönster kan vi erbjuda en mer personlig upplevelse.

Vi tillhandahåller vår tjänst via unika användarkonton skapade i Bower-appen. Om du väljer att skapa ditt konto med din e-postadress som inloggningsmetod kommer vi att be om din e-postadress och du måste välja ett lösenord. Vi kan be om din ålder. Om du istället väljer att logga in med en tredjepartsapplikation (som till exempel Facebook, Google eller Apple) godkänner du att vi samlar in autentiseringsinformation som ditt användarnamn och krypterade referenser. Vi kan även samla in annan information som finns tillgänglig genom det tredjeparts-kontot som du använder, som ditt namn, profilbild, land, e-postadress, födelsedatum och kön. Profilbilder som sparas via tredjepartsapplikationer kommer inte att sparas av oss; de kommer att laddas från dessa tredjepartsapplikationer direkt.

För att kunna ta del av vissa belöningar behöver du ange och verifiera din e-postadress och ditt telefonnummer.

När du använder Bower samlar vi in din platsinformation om hur du använder appen. Du har också möjlighet att frivilligt lägga till mer information i din profil för att få bättre anpassade erbjudanden. Vi säljer, delar eller handlar inte med någon individuell personlig information om våra användare till tredje part utan ditt tillstånd.

Vi kan dela aggregerad data med andra företag. Till exempel kan vi informera ett företag om hur många Bower-användare som skannar deras produkter.

Genom att koppla ditt personliga Facebook-konto kan du dela innehåll från Bower till Facebook. Informationen vi får tillgång till i detta sammanhang är den information som Facebook anser vara "offentligt tillgänglig information" eller "offentlig kontoinformation" (https://developers.facebook.com/policy). Vi gör detta för att visa ditt namn och bild i appen. Vi skickar pushnotiser till användare som accepterar den funktionen. Du kan stänga av den när som helst och appen kommer fortfarande att fungera.

Vår webbplats använder kakor (cookies). Dessa används endast för att lagra anonym data internt på domänen som vi använder för att optimera och förbättra vår webbplats.

Bower uppfyller sina skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) genom att hålla personuppgifter uppdaterade, genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt, genom att inte samla in eller behålla överdrivet mycket data, genom att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst och offentliggörande och genom att se till att lämpliga tekniska åtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter.

1. Vad vi samlar in 

När du använder våra tjänster kan vi samla in följande information om dig. 

1.1 Person- och kontaktinformation. namn, födelsedatum, ålder, e-postadress, telefonnummer och annan relevant kontaktinformation.

1.2 Information om varor/tjänster. detaljer om de föremål du skannar eller återvinner.

1.3 Historisk information. dina samlade belöningar, liksom eventuella donationer, inlösen av kuponger eller överföringar.

1.4 Information om dina interaktioner med Bower. hur du använder våra tjänster, inklusive faktorer som responstider, felmeddelanden, dina in- och utgångspunkter inom tjänsten, samt eventuella notifikationer du mottar.

1.5 Enhetsinformation. Detta gäller tekniska detaljer om din enhet, som IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

1.6 Geografiska data. Data som IP-adress och geografisk plats.

1.7 Bankkontoinformation. Om du väljer att ansluta ditt bankkonto för att ta ut pengar har du två alternativ. 

  • Ett alternativ är att ansluta med hjälp av en tredjepartsleverantör (som exvis Trustly), där dina data kommer att hanteras i enlighet med deras villkor och integritetspolicy. 
  • Om du väljer att inte använda en tredjepartsleverantör utan istället lägga till ditt bankkonto manuellt kommer vi att samla in ditt kontonamn, banknamn, bankkontonummer, clearingnummer, IBAN, SWIFT-kod, fullständigt namn och adress.

2. Varför vi samlar in din information 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med följande rättsliga grunder (för fullgörande av avtal, efterlevnad av lag och andra legitima intressen). 

2.1 För att leverera och förbättra Bowers användarupplevelse.

2.2 För att bekräfta din identitet och verifiera din personliga information och din kontaktinformation.

2.3 För att administrera din betalning och kundrelation, till exempel för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig information, erbjudanden och tjänster som du begär från oss.

2.4 För att skicka information digitalt till dig.

2.5 För intern felsökning, dataanalys, testning och statistiska ändamål, för att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig på din enhet.

2.6 För att förhindra missbruk av Bowers tjänster som en del av våra ansträngningar att hålla tjänsten säker och trygg.

2.7 För att utföra riskanalyser, förebygga bedrägerier och hantera risker.

2.8 För att uppfylla tillämplig lagstiftning, som anti-penningtvätt, bokföringslagar samt kapitaltäckningsregler.

2.9 För att utbilda våra bildigenkänningsmodeller som drivs av AI.

3. Erbjudanden och förmåner 

För att kunna erbjuda erbjudanden och förmåner genom appen (som rabatter, utmaningar, produkter, kampanjer, butikserbjudanden, prover, gåvor, etc.) kommer vi att använda den data vi har samlat in om dig. Det kan inkludera hur mycket du har skannat och återvunnit samt hur du har använt våra tjänster. Vi gör detta för att administrera incitament och analysera ditt beteende så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden. Bower och våra partners kan använda information om erbjudanden och förmåner i tjänsten via SMS, e-post, pushnotiser, sociala medier och andra digitala kanaler för att kommunicera med dig och ge dig erbjudanden. Bower och dess affärspartners kommer inte att använda någon direkt marknadsföringskanal i detta syfte (t.ex. e-post eller SMS) om du har valt att inte delta i marknadsföring (eller om du inte har valt detta om det krävs enligt lag i ditt land). Vi kan kontakta dig för att be om din postadress för att skicka dig ytterligare erbjudanden och förmåner, till exempel om du är vinnare av ett pris. Du kan välja om du vill ge oss den informationen eller inte.

4. Kommunikation med dig 

Bower kan också använda din data för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar avseende våra tjänster (till exempel efter att du har varit i kontakt med Bowers kundtjänst) via e-post, SMS, telefon eller andra kanaler.

5. Vem vi delar din information med 

Vi vidtar alla rimliga avtalsenliga, rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning med utvalda tredje parter.

5.1 Leverantörer och underleverantörer. Vi kan dela dina personuppgifter med betrodda tredjepartsleverantörer och underleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, inklusive till exempel drift, lagring, betalningar och kundsupport. Vi säkerställer att alla dataöverföringar följer tillämpliga dataskyddslagar och implementerar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

5.2 Myndigheter. Bower kan lämna nödvändig information till myndigheter som polisen, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har samtyckt till det. Ett exempel på lagstadgad skyldighet att lämna information om är åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

6. Bankkontouppgifter

Vi prioriterar högsta säkerhet och konfidentialitet för din personliga information, särskilt dina bankkontouppgifter. Det är viktigt att notera att Bower, som en betrodd tjänsteleverantör, strikt avstår från att dela dina bankkontouppgifter med tredje part. Om du har lämnat dina kontouppgifter via en tredjepartsleverantör (som till exempel Trustly) kommer de att behandlas i enlighet med deras integritetspolicy.

7. Var vi lagrar din personliga information

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU / EES. Dock kan data i vissa situationer överföras till och behandlas av dotterbolag till Sugi Group AB eller leverantörer och underleverantörer med verksamhet i länder utanför EU / EES. Vi är fast beslutna att alltid skydda din data och kommer att vidta alla rimliga avtalsenliga, lagliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och på samma nivå som skyddet som erbjuds inom EU / EES. Denna integritetspolicy gäller även om vi överför data till andra länder.

8. Hur länge vi sparar din personliga information

Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller är nödvändigt med hänsyn till andra legitima intressen. När vi sparar din data för ändamål som inte är relaterade till våra avtalsenliga åtaganden (till exempel för att uppfylla krav på penningtvätt, redovisning och kapitaltäckningsregler), sparar vi endast data så länge det är tillåtet för att tillgodose våra legitima intressen och/eller lagstadgade krav för respektive ändamål.

8.1 Dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål.

8.1.1 Rätt till tillgång till din data. Du kan begära en kopia av din information om du vill veta vilken information vi har om dig.

8.1.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att rätta till felaktig eller ofullständig information om dig själv.

8.1.3 Rätt till radering. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Men det kan finnas lagstadgade skyldigheter som hindrar Bower från att omedelbart radera delar av dina data. Dessa skyldigheter härleds från redovisnings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men även från konsumentlagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara från att användas.

8.1.4 Rätt att lämna klagomål. Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du har möjlighet att välja bort vissa specifika funktioner. Vi kommer alltid respektera ditt val.

 

Om du önskar utöva dina ovanstående rättigheter, har några frågor angående denna integritetspolicy eller om du har en funktionsnedsättning och behöver komma åt denna policy i ett annat format, vänligen kontakta vår utsedda dataskyddsombud via security@getbower.com eller via postadressen:

Sugi Group AB

Att: Suwar Mert

Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

Sverige

 

Besök www.getbower.com för mer information om Bower.

 

Tack för att du läste vår integritetspolicy. Vi hoppas att du kommer att trivas med Bower.